การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่1 – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่1

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่1 screenshot 0การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่1 screenshot 1การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่1 screenshot 2การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่1 screenshot 3

การ์ตูนศรีธนญชัยเจ้าปัญญา ตอนที่1
การ์ตูนวรรณคดีไทยที่มีเนื้อหาสนุกสนาน พร้อมด้วยเกล็ดความรู้
สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน แฝงด้วยศีลธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย

– ฟรี หนังสือ การ์ตูน ในลักษณะ Application เพื่อการศึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย
– เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทสกายบุ๊กส์และกรีน ไซเบอร์ แอดวานซ์ อนุญาตให้ใช้งานผ่านมือถือหรือ Tablet เท่านั้น
– สามารถร่วมสนับสนุนหนังสือฉบับจริงได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

See detail information and download apk file: googleplaystoreapks.com/category/comics

Advertisements

การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่2 – Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่2

Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่2 screenshot 0การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่2 screenshot 1การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่2 screenshot 2การ์ตูนศรีธนญชัย ตอนที่2 screenshot 3

การ์ตูนศรีธนญชัยเจ้าปัญญา ตอนที่2
การ์ตูนวรรณคดีไทยที่มีเนื้อหาสนุกสนาน พร้อมด้วยเกล็ดความรู้
สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน แฝงด้วยศีลธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย

– ฟรี หนังสือ การ์ตูน ในลักษณะ Application เพื่อการศึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย
– เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทสกายบุ๊กส์และกรีน ไซเบอร์ แอดวานซ์ อนุญาตให้ใช้งานผ่านมือถือหรือ Tablet เท่านั้น
– สามารถร่วมสนับสนุนหนังสือฉบับจริงได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

See more information and download apk file for android: googleplaystoreapks.com/category/comics

Pérolas do Enem – Give lots of laughs with the famous pearls written during edits Enem.

Pérolas do Enem

Give lots of laughs with the famous pearls written during edits Enem.

Pérolas do Enem screenshot 0Pérolas do Enem screenshot 1Pérolas do Enem screenshot 2Pérolas do Enem screenshot 3Pérolas do Enem screenshot 4Pérolas do Enem screenshot 5Pérolas do Enem screenshot 6Pérolas do Enem screenshot 7Pérolas do Enem screenshot 8Pérolas do Enem screenshot 9Pérolas do Enem screenshot 10Pérolas do Enem screenshot 11Pérolas do Enem screenshot 12Pérolas do Enem screenshot 13Pérolas do Enem screenshot 14

Give lots of laughs with the famous pearls written during the various editions of proof Enem. This application allows these beads to be shared on Facebook, SMS (text message) and also by mail. Let your most joyous day, scheduling a reminder for you to remember to read the pearl of the day.

– The funniest pearl in the palm of your hand.
– Quick and easy sharing.
– Does not require internet connection (works offline).
– Simple and intuitive interface.

See more information and download apk file for android: googleplaystoreapks.com/category/comics

Comic Collector Live – Companion app for collectors and fans who subscribe to ComicCollectorLive.com

Comic Collector Live

Companion app for collectors and fans who subscribe to ComicCollectorLive.com

Comic Collector Live screenshot 0Comic Collector Live screenshot 1

This application is a companion application for collectors and fans who subscribe to ComicCollectorLive.com

Easily search through our library of virtually every comic book ever published. Check out new releases, create a wish list, and get the latest reviews on comic books both new and old. Scroll through cover art, zoom and create wall paper from comic book covers. Review current selling trends and prices from more than 150 comic shops.

ComicCollectorLive.com is fast becoming the one stop shop for thousands of collectors and fans. Now, experience everything comics with this exciting and easy to use comic collecting companion!

The Best Comic Book Library In Any Universe – Research virtually every comic book in existence. Includes full covers, biographical information, and more. Get competitive market pricing from hundreds of comic shops and private collectors nation wide.

Browse Covers – Having a hard time keeping up with all the variant covers? Easily thumb through every cover and variant from golden age to modern. Easily set your favorite cover as your wall paper.

New Releases – What just came out today? This week? Last week? Next week? It’s all here right at your fingertips. New and upcoming issues are added every day!

Reviews – What are they saying about that new series? Do people like it? Now, instantly you can know.

Wish List Management – Add items to your wish list. Review your wish list right in the palm of your hand.

Enhance Your LCS Experience

This app will change your trip to your Local Comic Shop forever.

Question: “Is that book on the wall a 1:10 or a 1:25 variant?”
Question: “Did Deadpool #900 come out this week or last…?”

Question: “Excuse me, sir…I’m looking for (holds up Android with an image of Transformers Devastation #2 Sketch Cover) THIS book?”

Question: “Do I need this zombie cover or this zombie cover? I think I better check my wish list, eh?”

Question: “I heard that issue of Batman wasn’t all that. Wonder what reviewers say about that book on CCL?”

Don’t be without this app when you go to the shop. It is like having a comic book encyclopedia right in the palm of your hand.

Integrates Seamlessly With Your Existing Comic Collector Live Account. If you are not already a ComicCollectorLive.com member… you should be. The CCL Android app will integrate with your existing account using your same login and password. When you update your wish list on Android it will update your web account and your desktop software as well. The Android app is designed to enhance your existing CCL paid membership.

REQUIREMENTS:
An Active ComicCollectorLive.com Account

Find Us:

Web: ComicCollectorLive_com
Twitter: @ComicBlaze

Download apk file: goo.gl/2yNu6k

Simple Drawing Note – The Soon Soon note is a very simple note offering essential tools for you

Simple Drawing Note

The Soon Soon note is a very simple note offering essential tools for you

Simple Drawing Note screenshot 0Simple Drawing Note screenshot 1Simple Drawing Note screenshot 2Simple Drawing Note screenshot 3Simple Drawing Note screenshot 4Simple Drawing Note screenshot 5

Updated on 2014/05/09

Now, All you have to do is just focusing on your DRAWING!
The Soon Soon note is a very simple note offering essential tools for your
drawing and note-taking without unnecessary functions.

*Light, but Must-have functions.
1. Various tool options : Pen, Pencil, Brush, Marker.
2. Creating new page and saving functions.
(You can save images at Spen/image folder in your device)
3. Edit functions : Eraser, Redo, Undo

** Spen SDK is needed for using Soon Soon note.
**Soon Soon note is available on all Android Apps.
**Soon Soon note is optimized for Samsung Galaxy Note series.
Create your own drawing with simple and smart Soon Soon note!!!

Contact:
soonsoon@lvzero.net

Detail information and download apk file for android: googleplaystoreapks.com/category/comics

The Caravan Preview – The Caravan Horror Graphic Novel

The Caravan Preview

The Caravan Horror Graphic Novel

The Caravan Preview screenshot 0The Caravan Preview screenshot 1The Caravan Preview screenshot 2The Caravan Preview screenshot 3The Caravan Preview screenshot 4The Caravan Preview screenshot 5The Caravan Preview screenshot 6The Caravan Preview screenshot 7The Caravan Preview screenshot 8The Caravan Preview screenshot 9

This is free preview of The Caravan. To purchase the full version, please go to play.google.com/store/apps/details?id=in.bendinglight.thecrvn
The Caravan is a horror/action/adventure graphic novel in the trend of ‘From Dusk till Dawn’ and ’30 Days of Night’. It contains 85 pages copiously coated with spicy Bollywood masala that will make you smack your lips with the taste of bloody curry!
Written by Shamik Dasgupta who also wrote the highly acclaimed Ramayana 3392 A.D., this is a work that looks like a combined effort of Tarantino from Hollywood and the Ramsays from Bollywood, The Caravan is a high octane treat with a sprinkle of comedy. We are sure it would sink its teeth into you and keep you enthralled.
The app allows you to read The Caravan at a price much less than that of the hard print. In the app, you can read the graphic novel either in panel mode (for small screen devices) or in page mode (for tablets).

Note: Due to a bug in Android 4.4, users of 4.4 will be required to update their OS to at least 4.4.1 for this app to work properly.

Do rate this app and if you like the work please do help in spreading the word around.

Plot summary of The Caravan:

For ages a coven of vampires travel the deserts of Rajasthan under the guise of a Caravan of Nautanki or a Gypsy Circus. They lure the unsuspecting villagers to invite them to perform and through the course of the night feed on every living soul. Their heinous deeds go undetected for years, possibly even centuries until a boy named Asif survives their attack.
Years later the boy grows up to be a smuggler across the border, and on afateful day he gets arrested. Jai, the custodian cop and Asif get stranded in the desert and find shelter in a fort run by border security force and their volatile and violent Officer in Charge, Daroga Bhairo Singh.
As night creeps forth, the caravan of vampires appear once again on the horizon. Asif becomes terrified and tries to warn them but no one believes him. Instead, mesmerized by the glamour of the Nautanki, they make the fatal mistake of inviting them to the fort. What follows is a night drenched in blood as the vampires begin their massacre. Asif has escaped the Caravan once, but can he pull off that impossible trick again?

See detail information and download apk file: googleplaystoreapks.com/category/comics